ความเร่ง (Acceleration)

ความเร่ง (Acceleration)

ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง

วัตถุที่มีความเร่งมี 3 ลักษณะ คือ

1. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิม

2. อัตราเร็วคงที่ แต่เปลี่ยนทิศทาง

3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทาง

ความเร่ง (Acceleration) คือ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2

การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่

ความเร่ง =  ความเร็วที่เปลี่ยนไป        =   (V2 – V1)/t

ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว

โดย        v1 คือ ความเร็วเริ่มต้นมีหน่วยเป็น m/s2 v2 คือ ความเร็วสุดท้าย มีหน่วยเป็น m/s2

t คือ เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s)

ตัวอย่างการคำนวณหาความเร่ง

รถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 20 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่งเป็นเท่าไร

วิธีทำ   โจทย์กำหนดความเร็วเริ่มต้น (v1) =  0 m/s   ความเร็วสุดท้าย (v2) = 20 m/s  เวลา(t) = 10 s

          โจทย์ถามหา ความเร่ง (a) = ?

จากสมการ        a =  (V2 – V1) / t = (20 – 0) / 10 = 2

ตอบ รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2มีทิศทางคงเดิม(ทิศทางเดียวกับความเร็ว)

แบบฝึกหัด

1. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงจากหยุดนิ่ง จนกระทั่งมีความเร็วเป็น 25 เมตร/วินาที ในช่วงเวลา 10วินาที ความเร่งของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใด

2. รถยนต์คันเดิม (จากข้อ6) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และเบรกจนหยุดนิ่งได้ในเวลา 5 วินาที รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง มีค่าเท่าใด

3. ถ้าวัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 5 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที วัตถุ A ยังเคลื่อนอยู่ในแนวเดิม โดยมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น 20 เมตร/วินาที จงหาความเร่งของวัตถุ

4. รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากที่อยู่นิ่งและความเร่ง 5 เมตรต่อวินาที2 ถ้าใช้เวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s